Công trình ấn hành Bộ Kinh Đại Bát Nhã

Chủ trươngBảo trợTin tứcNối kết
 

  Lời ngỏ

 

 

Trang nhà PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM được thành lập nhằm ba mục tiêu:

1- Phổ biến các hoạt động của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam và Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam;

2- Vận động, hỗ trợ các công trình phiên dịch, tập thành và xuất bản Đại Tạng Kinh Việt Nam;

3- Phổ biến kinh điển và văn học Phật giáo nói chung quyền chọn mua đă được chuyển dịch sang tiếng Việt.

Với mục tiêu thứ nhất, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam phổ biến các dịch phẩm đă được hoàn tất của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam cũng như phổ biến các hoạt động của Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam.

Được thành lập trong mùa Phật Đản 2546 (2002) tại Nha-trang (Việt-nam), nhằm đóng góp vào nỗ lực chung để hoàn thành Ba Tạng Thánh Điển bằng tiếng Việt, đồng thời làm phong phú nền văn học và văn hóa của dân tộc, Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Đỗng Minh sáng lập và chủ trì (với con số thành viên lúc khởi đầu là 14 vị, nay đă lên đến 59 vị gồm cả tăng, ni và cư sĩ), hiện đang thực hiện công trình phiên dịch từ Hán văn sang Việt văn, bao gồm các loại điển tịch và theo thứ tự như sau:

Bộ Duyên Khởi Luật Tạng;

Bộ Giáo Khoa Phật Học;

Bộ Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San;

Bộ Thái Hư Toàn Thư;

Bộ Ấn Thuận Toàn Thư

Ngoài ra, cũng có những dịch phẩm từ nguyên tác Anh ngữ.

Được biết, từ năm 1992, cùng với các bậc tôn túc thiện tri thức mang hoài băo thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa Thượng Thích Đỗng Minh đă quy tụ được vài chục vị gồm tăng ni, cư sĩ hữu tâm và có khả năng, nhận dịch 20 tập trong Tạng Đại Chánh Tân Tu, mỗi tập khoảng 1.000 trang, mỗi trang trên dưới 1.500 chữ. Sau gần 10 năm, công trình to lớn này đă được hoàn tất giữa năm 2001, và tất cả những dịch phẩm này đă được gởi vào Pháp-bảo viện ở Sài-gọ̀n để chờ sắp xếp ấn hành. Nhưng măi cho đến nay, việc ấn hành vẫn chưa thực hiện được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy việc thành lập Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam, để khỏi bị động trong việc tổ chức và điều hành.

Nhằm tạo thuận duyên cho công trình giao dich nhi phan phiên dịch do Hòa Thượng Thích Đỗng Minh khởi xướng và chỉ đạo, cũng trong mùa Phật Đản 2546 (2002), Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam đă được thành lập tại Hoa-kỳ để vận động tài chánh. Trong suốt ba năm qua, nhờ sự hoan hỉ quan tâm và nhiệt tình ủng hộ về mọi phương diện, nhất là về mặt tài chánh, của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử Việt-nam ở hải ngoại, Phật sự phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam được tiến hành tốt đẹp cả phẩm lẫn lượng. 

Với mục tiêu thứ hai, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam phổ biến các tài liệu, sưu khảo, biên khảo liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo từ khởi thủy đến nay trên thế giới, nhằm phát khởi phong trào nghiên cứu, tìm hiểu và hỗ trợ công trình phiên dịch, tập thành và xuất bản Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Lịch sử du nhập và truyền thừa Phật giáo ở Việt-nam cũng đă lâu dài, nếu không hơn thì cũng không kém các quốc gia hiện đang có Đại Tạng Kinh với ngôn ngữ riêng của nước họ. Nhưng măi cho đến nay chúng ta vẫn chưa có Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Điều này không chỉ là một điều đáng buồn, mà còn là một thiệt thòi cho Tăng Ni và Phật tử Việt-nam, cũng như cho những người Việt-nam muốn tìm hiểu, nghiên cứu tường tận kinh điển Phật giáo. Cũng thiệt thòi cho ngôn ngữ và văn học Việt-nam, vì lịch sử đă cho thấy các công trình phiên dịch kinh điển Phật giáo đă làm phong phú ngôn ngữ và văn học của các quốc gia như Trung-hoa, Tây-tạng, Nhật-bản, Đại-hàn v.v… Hơn nữa, thành tựu được công tác trên, chúng ta trên thì đền đáp công ơn sâu dày của Đấng Từ Phụ, dưới thì lợi lạc lâu đời cho các thế hệ ngày nay lẫn mai sau. 

Với mục tiêu thứ ba, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam không phải như một “tàng kinh các” của thời xưa, mà là một thư viện Phật giáo Việt-nam thời hiện đại trong mỗi gia đình. Với kỹ thuật nối kết của Internet, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam có khả năng phổ biến những kinh, luật, luận, cũng như những khảo cứu, luận giải bằng tiếng Việt, để lời dạy của Đức Phật được truyền bá đến khắp nơi, giúp cho Phật tử Việt-nam được thấm nhuần Pháp nhũ, tạo được một cuộc sống an lạc, giải thoát. 

Kính mong thiết kế sàn chọn nhị phân nhận được sự chỉ giáo, góp ý và giúp đỡ của chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Thiện Tri Thức Phật Tử và toàn thể quý độc giả, để nội dung và hình thức của Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam ngày càng hoàn chỉnh, phong phú. 

 

           

Miền Tây châu Bắc-Mỹ, mùa Phật Đản 2549 (2005)

Ban Biên Tập Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

 


 Giới thiệu:

 

HẠNH CƠ TIỂU PHẨM

    

    (PHONG KIỀU DẠ BẠC; CÚC HOA; KỆ BỐN NÚI; KỆ NGỒI THIỀN; SÁU NGÃ NIỆM; 

BẬC ĐẠO SƯ CAO CẢ; ĐẠI SƯ KHƯƠNG TĂNG HỘI, VU LAN TÔN KÍNH MẸ; NHỚ 

TÔN SƯ; ...)

 

 

 

 

 

 

Phật nói Kinh A-di-đà

                                                                                       Hạnh Cơ dịch

Đây là những điều chính tôi được nghe: Thuở đó Phật ngự tại tu viện Cấp-cô-độc

trong vườn cây Kì-đà ở thành Xá-vệ, với đầy đủ đại chúng tì kheo gồm một ngàn

hai trăm năm mươi vị, đều là các bậc A-la-hán lỗi lạc mà mọi người đều biết; trong

đó có các vị đệ tử lớn của Phật, như: trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, 

Đại Ca Diếp, Đại Ca Chiên Diên, Đại Câu Hi La, Li Bà Đa, ... 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền

                                                                                       Hạnh Cơ dịch

Lúc bấy giờ Bồ-tát Phổ Hiền, sau khi khen ngợi công đức thù thắng của đức Như Lai,

bèn nói với chư vị Bồ-tát và Thiện Tài rằng: Này thiện nam tử! Công đức của đức 

Như Lai, giả sử tất cả các đức Phật ở mười phương, trải qua số kiếp nhiều như vi

trần, ở các cõi Phật nhiều không thể nói hết, diễn nói không ngừng về công đức ấy, 

cũng không thể nào nói hết được...

 

Kinh Vô Lượng Nghĩa

                                                                                       Hạnh Cơ dịch

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, đức Phật ngự ở núi Kì-xà-quật, gần thành Vương-xá, cùng với sự hiện

diện đông đủ của một vạn hai ngàn vị Tì-kheo lớn; tám vạn vị Bồ-tát lớn; tám bộ 

chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, ...

 

 

 

 

Niệm Phật Vô Tướng

                                                                                       Hạnh Cơ dịch

 

"Niệm Phật", đối với phần đông đệ tử Phật, là xưng niệm thánh hiệu Phật và Bồ-tát.

Do đem tâm chí thành xướng niệm liên tục, hoặc mặc niệm, tin tưởng sâu xa, hướng

về nương cậy, mà được Phật và Bồ-tát cảm ứng, hoặc trong âm thầm, hoặc hiện rõ

hình tướng ...

 

 

 

 

Mười vị Đệ tử lớn của Phật

                                                                                       Hạnh Cơ dịch

 

Mười vị tôn giả được nêu ra trong sách này, chỉ chỉ là những vị tiêu biểu nhất trong số

đệ tử của Phật. Ngoài ra, còn có một số vị khác, xuất gia cũng như tại gia, cũng rất 

nổi tiếng, vì đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoằng dương đạo pháp, ... 

 

 

 

 

 

 


 

KINH  |  LUẬT  |  LUẬN

 

Dai Tang Kinh

ĐẠI TẠNG KINH

Nhiều Dịch giả


 

 

LUAT NGU PHAN

LUẬT NGŨ PHẦN

HT.Thích Đỗng Minh dịch


 

 Giao Khoa Phat Hoc

 

GIÁO KHOA PHẬT HỌC

Cư sĩ HẠNH CƠ dịch 

và chú thích bổ túc


 

 Luat Bi so can ban

LUẬT BÍ-SÔ CĂN BẢN

HT.Thích Đỗng Minh dịch


 

Luoc Giai Nhung Phap So Can Ban

LƯỢC GIẢI NHỮNG

PHÁP SỐ CĂN BẢN

HẠNH CƠ biên soạn


Khai thuat Phat giao An Do

KHÁI THUẬT 

PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ

Thích Hoằng Trí dịch


 

Luat Tu Phan

LUẬT TỨ PHẦN

HT.Thích Đỗng Minh dịch


Luat Ty Kheo Gioi Bon So Nghia

LUẬT TỲ KHEO GIỚI BỔN

SỚ NGHĨA

HT.Thích Đỗng Minh dịch


Kinh Dai Bat Nha

KINH ĐẠI BÁT NHà

BA LA MẬT ĐA

HT.Thích Trí Nghiêm dịch


Nghi Thuc Truyen Gioi

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

HT.Thích Đỗng Minh tập thành


Ty-ni, Sa-di, Oai Nghi, Canh Sach

TỲ-NI, SA-DI, 

OAI NGHI, CẢNH SÁCH

HT.Thích Đỗng Minh dịch


Trung Tri Ty Ni Su Nghia Tap Yeu

TRÙNG TRỊ TỲ NI

SỰ NGHĨA TẬP YẾU

HT.Thích Đỗng Minh dịch


 
   

 

Về đầu trang

   

BAN BẢO TRỢ PHÁP TẠNG VIỆT NAM 

22232 Roscoe Blvd., Canoga Park, CA. 91304 - USA     |     Tel: (818) 888-2108      |     Fax: (818) 888-0815 

BAN PHIÊN DỊCH PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 Chùa Long Sơn - Số 20 Đường 23 tháng 10, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam    

ĐT: 058.3 817 303     |     Email: phaptangpgvn@gmail.com

NỘI DUNG
SẮP ĐĂNG TẢI
NGHIÊN CỨU
PHẬT GIÁO TÂY VỰC
Cư sĩ Tuệ Khai dịch